Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden,” “Servicevoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://digitaldudes.nl (“Website”) gebruikt, die wordt beheerd door Digital Dudes, een vennootschap opgericht in Zwolle, Nederland (“wij,” “we,” “onze”). Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over de beperkingen van onze aansprakelijkheid. Uw toegang tot en gebruik van deze Website is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, gebruikers en anderen, die de Website willen bezoeken en gebruiken.

Toegang en Gebruik van de Website

 • Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de Voorwaarden, heeft u geen toestemming om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website.

Onze Aanbiedingen en Prijzen

 • Wij bieden diensten en digitale producten aan op deze Website. De prijs van deze diensten en digitale producten wordt op maat gemaakt op basis van uw behoeften, wat betekent dat wij u een offerte zullen verstrekken nadat wij uw behoeften hebben bepaald. Deze prijs is exclusief belastingen of andere kosten die u mogelijk in rekening worden gebracht.

Aankopen

 • Wanneer u een aankoop doet op de Website, kunt u de derde partij betalingsverwerker kiezen die uw betaalinformatie zal verzamelen en verwerken. U kunt aankopen doen met de volgende derde partij betalingsverwerkers: Apple Pay, Google Pay, PayPal, Stripe en Quickbooks. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, delen of beveiligen van uw factureringsinformatie door deze derde partij betalingsverwerkers. De volgende betaalmethode(n) worden geaccepteerd door de derde partij betalingsverwerkers: American Express, bankoverschrijving, cheque, Discover, MasterCard en Visa.
 • U verklaart en garandeert hierbij dat u het wettelijke recht heeft om de betaalmethode(s) te gebruiken in verband met elke aankoop en dat de informatie die u aan ons en aan de derde partij betalingsverwerker(s) verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is.

Annuleringsbeleid

 • Wij bieden annuleringen aan voor aankopen van de diensten en digitale producten die op onze Website worden aangeboden. Wij bieden annuleringen alleen aan vóór het downloaden en vóór de uitvoering van de dienst. U kunt uw bestelling annuleren door contact met ons op te nemen. U wordt geen annuleringskosten in rekening gebracht als u uw aankoop annuleert volgens de bovenstaande instructies. Wij zullen u een volledige terugbetaling uitgeven van de volledige aankoopprijs die u heeft betaald als u uw aankoop annuleert.
 • Wij behouden ons het recht voor om uw aankoop om welke reden dan ook, naar ons uitsluitend goeddunken, te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot fraude, onnauwkeurigheden en onbeschikbaarheid van de gekochte items of diensten. Wij zullen u geen kennisgeving verstrekken voordat wij uw aankoop annuleren.
 • Wij zullen u een volledige terugbetaling uitgeven van de volledige aankoopprijs die u heeft betaald als wij uw aankoop annuleren.

Retourbeleid

 • Wij bieden retourzendingen aan voor aankopen van de diensten en digitale producten die op onze Website worden aangeboden. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet u uw verzoek binnen 30 dagen na de aankoopdatum bij ons indienen door contact met ons op te nemen. Wij bieden retourzendingen aan voor alle aankopen van de diensten en digitale producten die op onze Website worden aangeboden, om welke reden dan ook.

Vooruitbetalingen

 • Wij kunnen u vragen om een vooruitbetaling te doen voor elke aankoop van de diensten en digitale producten die op onze Website worden aangeboden. Een vooruitbetaling is een gedeeltelijke betaling van de totale aankoopprijs die zal helpen bij het dekken van onze werkelijke kosten bij het verlenen van de diensten en digitale producten.
 • Wij zullen u een terugbetaling geven van de vooruitbetaling die u heeft gedaan als wij annuleren.
 • Wij kunnen u geen terugbetaling geven van de vooruitbetaling die u heeft gedaan als u annuleert.

Aanbetalingen

 • Wij kunnen u vragen om een aanbetaling te doen voor aankopen van de diensten en digitale producten die op onze Website worden aangeboden. Een aanbetaling is een betaling die wordt gedaan om de diensten en digitale producten te reserveren.
 • Wij zullen u een terugbetaling geven van de aanbetaling die u heeft gedaan als wij uw aankoop annuleren.
 • Wij kunnen u geen terugbetaling geven van de aanbetaling die u heeft gedaan als u uw aankoop annuleert.

GEEN GARANTIE OP AANKOPEN

 • DE ITEMS OF DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GETOOND OF VERKOCHT, WORDEN “ZOALS ZE ZIJN” GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK), OF DEZE VOORT

KOMEN UIT DE WET, GEBRUIKSGEWOONTEN, HANDELSWIJZE, GEBRUIK VAN HANDEL OF ANDERSZINS.

Mogelijke Oplossingen

 • U stemt ermee in dat de oplossingen voor schending van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot uw aankoop zullen zijn:
 • Herstel;
 • Vervanging;
 • Prijsverlaging.
 • U gaat er ook mee akkoord dat de oplossing voor schending van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot uw aankoop zal zijn om geschillenbeslechting na te streven zoals vermeld in het gedeelte “Toepasselijk recht, afzonderbaarheid, geschillenbeslechting, locatie en afstand van collectieve acties” hieronder. Deze oplossingen zijn bedoeld als uw enige en exclusieve oplossingen voor enige schending van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot uw aankoop.

Abonnementen

 • Deze Website biedt producten of diensten aan via een abonnementsmodel. Een abonnementsmodel vereist regelmatige betalingen om een product of dienst te ontvangen. De initiële termijn van het abonnement is maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van het product en de gekozen termijn.
 • WIJ BIEDEN NIET DE OPTIE OM UW ABONNEMENT KORT NA UW AANKOOP IN TE TREKKEN.
 • ER IS GEEN MINIMUMAANKOOPVEREISTE OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR HET ABONNEMENT.

Automatische Verlengingen van Abonnementen

 • WANNEER U EEN ABONNEMENT OP DE WEBSITE KOOPT, WORDT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGD. HET ABONNEMENT WORDT VERLENGD MET DEZELFDE TERMIJN DIE OORSPRONKELIJK IS GEKOZEN. WIJ VERLENGEN UW ABONNEMENT AUTOMATISCH DOOR HET BETALINGSMIDDEL OP BESTAND TE GEBRUIKEN, TENZIJ U UW ABONNEMENT OPZEGT.
 • U KUNT DE AUTOMATISCHE VERLENGINGEN VAN UW ABONNEMENT ANNULEREN VIA E-MAIL DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN OP INFO@DIGITALDUDES.NL. LET OP DAT U VANAF DE DATUM VAN UW OPZEGGING GEEN ITEMS OF DIENSTEN MEER ONTVANGT DIE DOOR HET ABONNEMENT WORDEN AANGEBODEN.
 • U MOET ONS TEN MINSTE 7 DAGEN VOORAFGAAND AAN UW AUTOMATISCHE VERLENGINGSDATUM OP DE HOOGTE BRENGEN VAN UW VOORNEMEN OM DE AUTOMATISCHE VERLENGINGEN TE ANNULEREN VOOR DE OPZEGGING VAN KRACHT WORDT.

Accounts

 • Wanneer u een account aanmaakt op onze Website, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat de informatie die u ons verstrekt nauwkeurig, volledig en actueel is. Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op de Website.
 • U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Website hoort of bij een dienst van derden. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enige schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.
 • Wij behouden ons het recht voor om uw account op elk moment naar ons uitsluitend goeddunken te beëindigen. U kunt uw account beëindigen door contact met ons op te nemen of via uw account op de Website.

Reacties en Inhoud Uploaden

 • Door een reactie in te dienen of inhoud op deze Website te uploaden, verleent u Digital Dudes een wereldwijde, niet-exclusieve, permanente, royaltyvrije licentie om de reactie of inhoud te reproduceren, publiceren en distribueren. Wanneer u een reactie plaatst of inhoud uploadt naar deze Website, stemt u ermee in dat dergelijke reactie of inhoud door andere partijen kan worden bekeken en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de reactie of inhoud geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie bevat. U bent ook verantwoordelijk voor het waarborgen dat uw inhoud of reactie geen wetten, regels of voorschriften schendt. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment naar ons uitsluitend goeddunken inhoud of reacties te verwijderen.

Verboden Gebruik

 • U stemt ermee in om deze Website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en deze Voorwaarden te allen tijde. Het volgende is een niet-uitputtende lijst van verboden gebruik van deze Website. U stemt ermee in dat u geen van de volgende verboden handelingen zult uitvoeren:
 • Het zich voordoen als of proberen zich voor te doen als Digital Dudes of zijn werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen of divisies;
 • Het verkeerd voorstellen van uw identiteit of uw affiliatie met enige persoon of entiteit;
 • Het verzenden of proberen te verzenden van reclame- of promotiemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot spam, junkmail, kettingbrieven of vergelijkbaar materiaal;
 • Het zich bezighouden met gedrag dat het gebruik of plezier van een persoon van de Website beperkt of belemmert, of dat, zoals bepaald in ons uitsluitend goeddunken, ons of de gebruikers van deze Website kan schaden of ons of andere gebruikers aansprakelijk kan stellen;
 • Het gebruiken van de Website op een manier die de Website kan uitschakelen, overbelasten

, beschadigen of verstoren of die de normale werking van de Website van een andere partij kan verstoren;

 • Het gebruiken van een robot, spider of andere soortgelijke automatische technologie, proces of middel om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van enig materiaal op deze Website;
 • Het gebruik van een handmatig proces of middel om toezicht te houden op of kopieën te maken van enig materiaal op deze Website of voor enig ander ongeoorloofd doel;
 • Het gebruik van een apparaat, software, middel of routine die de juiste werking van de Website verstoort, inclusief maar niet beperkt tot virussen, trojaanse paarden, wormen, logicabommen of andere dergelijke materialen;
 • Het proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, interfereren met, schade toebrengen aan of storingen veroorzaken aan delen van de Website, de server(s) waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database die is verbonden met de Website;
 • Het proberen aan te vallen of de Website aan te vallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval;
 • Anders proberen om de juiste werking van de Website te verstoren;
 • Het gebruik van de Website op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats- of lokale wetten, regels of voorschriften.

GEEN GARANTIE OP DE WEBSITE

 • DEZE WEBSITE WORDT “ZOALS ZE IS” GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK), OF DEZE VOORTKOMEN UIT DE WET, GEBRUIKSGEWOONTEN, HANDELSWIJZE, GEBRUIK VAN HANDEL OF ANDERSZINS.

Beschikbaarheid, Fouten en Onjuistheden

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, fouten of onjuistheden van de informatie, producten of diensten die op deze Website worden verstrekt. Het kan voorkomen dat wij vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie op deze Website en bij het adverteren op andere websites. De informatie, producten en diensten die op de Website worden gevonden, kunnen fouten of onjuistheden bevatten of mogelijk niet volledig of actueel zijn. Producten of diensten kunnen verkeerd geprijsd zijn of niet beschikbaar zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele prijsfouten op onze Website te corrigeren. Het opnemen of aanbieden van een product of dienst op deze Website vormt geen goedkeuring of aanbeveling van een dergelijk product of dienst door ons.

SCHADEVERGOEDING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • IN GEEN GEVAL ZAL DIGITAL DUDES AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFBARE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, DIE VOORTKOMT UIT, VERBAND HOUDT MET OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN IS MET UW TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE TE BEREIKEN, WEER TE GEVEN OF TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT UW VERTROUWEN OP MENINGEN OF INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE VERSCHIJNT; ENIGE COMPUTERVIRUSSEN, INFORMATIE, SOFTWARE, GEKOPPELDE WEBSITES DIE WORDEN BEHEERD DOOR DERDEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DIGITAL DUDES OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS, ONDANKS DE BEPERKING HIERBOVEN, DIGITAL DUDES AANSPRAKELIJK WORDT BEVONDEN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN IS MET EEN VAN DE BOVENSTAANDE GEBEURTENISSEN, DAN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIGITAL DUDES IN GEEN GEVAL DE SERVICEKOSTEN OVERSCHRIJDEN DIE U HEEFT BETAALD AAN DIGITAL DUDES IN VERBAND MET DERGELIJKE TRANSACTIES OP DEZE WEBSITE. DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID WEERSPIEGELT DE VERDELING VAN HET RISICO TUSSEN DE PARTIJEN. DE BEPERKINGEN DIE IN DIT ARTIKEL ZIJN GESPECIFICEERD, BLIJVEN VAN KRACHT EN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN, Z

ELFS ALS ENIGE BEPERKTE RECHTSMIDDEL IN DEZE OVEREENKOMST NIET VOLDOENDE IS GEGEVEN OM ENIG VERLIES OF SCHADE TE VERGOEDEN.

Overmacht

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de prestaties veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, zoals stakingen, arbeidsconflicten, brand, overstromingen, ongevallen, oorlog, terrorisme, opstanden, vertragingen in de productie of levering, leveranciersfouten of andere gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen te minimaliseren.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment naar ons uitsluitend goeddunken te wijzigen. Wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden van kracht op het moment dat ze op de Website worden geplaatst. Door gebruik te maken van de Website nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan akkoord te gaan met de herziene Servicevoorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Servicevoorwaarden te controleren op updates.

Beëindiging

 • Wij kunnen uw toegang tot de Website beëindigen of opschorten, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, naar ons uitsluitend goeddunken. U kunt uw toegang tot de Website beëindigen door contact met ons op te nemen of door uw account op de Website te deactiveren.

Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

 • Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audioclips, downloadbare bestanden en software, is het eigendom van Digital Dudes of zijn licentiegevers en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het kopiëren, verspreiden, reproduceren, weergeven, wijzigen of overdragen van enig materiaal op de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Dudes is ten strengste verboden.

TOEPASSELIJK RECHT, AFZONDERBAARHEID, GESCHILLENBESLECHTING, LOCATIE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES

 • Deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Zwolle, Nederland, zonder inachtneming van conflicten met de wetgeving. Elke bepaling van deze Servicevoorwaarden die in strijd is met toepasselijke wetgeving zal nietig worden verklaard en buiten werking worden gesteld, maar de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden blijven van kracht. In geval van een geschil tussen u en Digital Dudes met betrekking tot deze Servicevoorwaarden of enige aankoop die u op de Website doet, zullen beide partijen eerst proberen het geschil op een informele manier op te lossen door middel van overleg. Als de partijen er niet in slagen het geschil op te lossen door middel van overleg, zal het geschil worden beslecht door bindingsscheidsrechter(s) Het arbitrageproces zal plaatsvinden in Zwolle, Overijssel, Nederland. De beslissing van de scheidsrechter(s) zal definitief en bindend zijn voor beide partijen en kan worden afgedwongen door een rechtbank met bevoegdheid. In geen geval zullen de kosten van arbitrage, inclusief de honoraria van de scheidsrechter(s), door Digital Dudes worden gedragen, tenzij anders bepaald door de scheidsrechter(s) of vereist door de wet. Elk geschil moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van het geschil worden ingediend, anders is het geschil voorgoed verjaard. U en Digital Dudes stemmen hierbij in met afstand van het recht op collectieve actie en collectieve arbitrage met betrekking tot enig geschil tussen u en Digital Dudes.

Contactinformatie

 • Als u vragen heeft over deze Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@digitaldudes.nl

Privacybeleid

 • Ons Privacybeleid is opgenomen in deze Servicevoorwaarden en is te vinden op onze Website op. Privacybeleid